8. listopad je Dan osobnih asistenata koji su u Malom Princu promijenili živote korisnika

Svake godine 8. listopada obilježava se Dan osobnih asistenata, a za sedam korisnika iz Udruge Mali Princ oni su neprocjenjiva podrška tijekom aktivnosti svakodnevnog života.

mali-princ

Danas obilježavamo Dan osobnih asistenata, a oni su produžena ruka svim osobama s najtežom vrstom invaliditeta i stupnjem oštećenja u obavljanju aktivnosti svakodnevnog življenja. Onih aktivnosti koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo, a koje osobama s invaliditetom mogu biti prepreka u danu. Uz osobne asistente te prepreke postaju lakše za preskočiti.

Važnost osobnih asistenata može se objasniti i kroz samu UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, gdje se člankom 19. poseban naglasak stavlja i na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Zbog nedostatka senzibiliteta u zajednici, takvi navodi imaju potencijala ostati samo slovo na papiru. Međutim, ne i kada u cijelu priču stavimo ulogu osobnih asistenata. Oni korisnike njihove usluge osnažuju na obavljanje aktivnosti koje su im inače otežane, asistiraju im prilikom istih i motiviraju ih na razvoj socijalnih kompetencija i životnih vještina.

Da je tome tako, svaki dan nam iznova dokazuju i korisnici projekta ”Moj osobni asistent u Malom princu”. Sedam korisnika iz Udruge Mali Princ dobilo je svoje asistente čiji je rad, ne samo unaprijedio život samih korisnika, već i njihovih obitelji koje su dobile sigurnost i veću slobodu organizacije vremena.

mali-princ

POSLJEDNJI TERENSKI POSJET

09. svibnja 2022., koordinatorica osobnih asistenata provela je posljednji, četrnaesti po redu terenski posjet kod svih sedam korisnika usluge osobne asistencije radi kontrole rada osobnih asistenata.

mali-princ

ZAVRŠNI SUSRET

U četvrtak, 05. svibnja 2022., u Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad, održan je završni susret u sklopu EU projekta "Moj osobni asistent u Malom princu".