8. listopad je Dan osobnih asistenata koji su u Malom Princu promijenili živote korisnika

Svake godine 8. listopada obilježava se Dan osobnih asistenata, a za sedam korisnika iz Udruge Mali Princ oni su neprocjenjiva podrška tijekom aktivnosti svakodnevnog života.

mali-princ

Danas obilježavamo Dan osobnih asistenata, a oni su produžena ruka svim osobama s najtežom vrstom invaliditeta i stupnjem oštećenja u obavljanju aktivnosti svakodnevnog življenja. Onih aktivnosti koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo, a koje osobama s invaliditetom mogu biti prepreka u danu. Uz osobne asistente te prepreke postaju lakše za preskočiti.

Važnost osobnih asistenata može se objasniti i kroz samu UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, gdje se člankom 19. poseban naglasak stavlja i na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Zbog nedostatka senzibiliteta u zajednici, takvi navodi imaju potencijala ostati samo slovo na papiru. Međutim, ne i kada u cijelu priču stavimo ulogu osobnih asistenata. Oni korisnike njihove usluge osnažuju na obavljanje aktivnosti koje su im inače otežane, asistiraju im prilikom istih i motiviraju ih na razvoj socijalnih kompetencija i životnih vještina.

Da je tome tako, svaki dan nam iznova dokazuju i korisnici projekta ”Moj osobni asistent u Malom princu”. Sedam korisnika iz Udruge Mali Princ dobilo je svoje asistente čiji je rad, ne samo unaprijedio život samih korisnika, već i njihovih obitelji koje su dobile sigurnost i veću slobodu organizacije vremena.

mali-princ

ODRŽANI SASTANCI PROJEKTNOG TIMA U OŽUJKU

U mjesecu ožujku, u sklopu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ u prostorima Udruge Mali princ održana su tri sastanka projektnog tima, i to 01., 11, i 22. ožujka.

mali-princ

POČETAK PROLJEĆA DONIO NAM JE JOŠ 3 PROVEDENA TERENSKA POSJETA

Proljeće nam je pokucalo na vrata, a s njim je došlo vrijeme za još terenskih posjeta u sklopu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“. Voditeljica projekta i koordinatorica za osobne asistente provele su 3 terenska posjeta, 01., 04. te 18. ožujka 2022. godine. Terenskim posjetima posjetile su sve naše korisnike usluge i njihove osobne asistente kako bi iz prve ruke vidjele i čule kako se provedba usluge osobne asistencije odvija.