8. listopad je Dan osobnih asistenata koji su u Malom Princu promijenili živote korisnika

Svake godine 8. listopada obilježava se Dan osobnih asistenata, a za sedam korisnika iz Udruge Mali Princ oni su neprocjenjiva podrška tijekom aktivnosti svakodnevnog života.

mali-princ

Danas obilježavamo Dan osobnih asistenata, a oni su produžena ruka svim osobama s najtežom vrstom invaliditeta i stupnjem oštećenja u obavljanju aktivnosti svakodnevnog življenja. Onih aktivnosti koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo, a koje osobama s invaliditetom mogu biti prepreka u danu. Uz osobne asistente te prepreke postaju lakše za preskočiti.

Važnost osobnih asistenata može se objasniti i kroz samu UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, gdje se člankom 19. poseban naglasak stavlja i na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Zbog nedostatka senzibiliteta u zajednici, takvi navodi imaju potencijala ostati samo slovo na papiru. Međutim, ne i kada u cijelu priču stavimo ulogu osobnih asistenata. Oni korisnike njihove usluge osnažuju na obavljanje aktivnosti koje su im inače otežane, asistiraju im prilikom istih i motiviraju ih na razvoj socijalnih kompetencija i životnih vještina.

Da je tome tako, svaki dan nam iznova dokazuju i korisnici projekta ”Moj osobni asistent u Malom princu”. Sedam korisnika iz Udruge Mali Princ dobilo je svoje asistente čiji je rad, ne samo unaprijedio život samih korisnika, već i njihovih obitelji koje su dobile sigurnost i veću slobodu organizacije vremena.

mali-princ

Ove jeseni proveli smo 7. terenski posjet te iz prve ruke dobili uvid u važnost usluge osobne asistencije

U svakodnevnom kontaktu s našim korisnicima već smo uvelike upoznati kako funkcionira njihov odnos s osobnim asistentima. Znamo da napreduju i unaprjeđuju svoje socijalne i životne kompetencije, no uvijek nam je u sklopu terenskog posjeta drago to vidjeti i iz prve ruke.

mali-princ

8. listopad je Dan osobnih asistenata koji su u Malom Princu promijenili živote korisnika

Svake godine 8. listopada obilježava se Dan osobnih asistenata, a za sedam korisnika iz Udruge Mali Princ oni su neprocjenjiva podrška tijekom aktivnosti svakodnevnog života.