AKTIVNOSTI PROJEKTA “MOJ OSOBNI ASISTENT U MALOM PRINCU”

Datuma 10. lipnja 2021., Udruga je obilježila Dane otvorenih vrata udruga na Trgu Vladimira Nazora u Ivanić – Gradu. Imali smo info pult u sklopu kojeg smo građane lokalne zajednice upoznali s radom Udruge te aktualnim projektima, između ostalog i s projektom „Moj osobni asistent u Malom princu“ te smo podijelili promotivne materijale istoimenog projekta.

mali-princ

Na obilježavanju su sudjelovali i korisnici usluge osobne asistencije koji su iz svoje perspektive građane upoznali s provedbom projekta i uslugama koje pruža Udruge. Na taj način potaknuli smo socijalno uključivanje korisnika te podignuli svijest građana o potrebama i pravima osoba s najtežim stupnjem ili vrstom invaliditeta.

Aktivnosti projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ kontinuirano se provode prema predviđenom planu u skladu s epidemiološkim mjerama uslijed pandemije COVID-19. Osobni asistenti pružaju individualizirane usluge koje su u skladu s listom procjene potreba korisnika. Uvidom u mjesečne evaluacije s ponosom možemo reći kako su naši korisnici i njihovi osobni asistenti zadovoljni s provedbom usluge, zajedničkom suradnjom i odnosom.

Obzirom da se usluge osobne asistencije pružaju u prilagođenim uvjetima uslijed pandemije COVID-19, za potrebe rada osobnih asistenata, ponovno smo nabavili dezinfekcijska sredstva, zaštitne maske i rukavice, a koje su osobni asistenti mogli preuzeti u uredu Udruge.

Nabavljena su sljedeća dezinfekcijska sredstva:

– Dezinfekcijsko sredstvo za ruke 500 ml – 10 kom
– Dezinfekcijsko sredstvo za površine – 7 kom
– Dezinfekcijsko sredstvo za podove (Izosan) 100 g – 7 kom
– Zaštitne rukavice – 350 kom
– Zaštitne pamučne i perive maske – 11 kom

mali-princ

ODRŽANI SASTANCI PROJEKTNOG TIMA U OŽUJKU

U mjesecu ožujku, u sklopu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ u prostorima Udruge Mali princ održana su tri sastanka projektnog tima, i to 01., 11, i 22. ožujka.

mali-princ

POČETAK PROLJEĆA DONIO NAM JE JOŠ 3 PROVEDENA TERENSKA POSJETA

Proljeće nam je pokucalo na vrata, a s njim je došlo vrijeme za još terenskih posjeta u sklopu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“. Voditeljica projekta i koordinatorica za osobne asistente provele su 3 terenska posjeta, 01., 04. te 18. ožujka 2022. godine. Terenskim posjetima posjetile su sve naše korisnike usluge i njihove osobne asistente kako bi iz prve ruke vidjele i čule kako se provedba usluge osobne asistencije odvija.