ZAPOŠLJAVAMO OSOBNE ASISTENTE! UDRUGA „MALI PRINC“ OSIGURALA 526.991,08 KUNA PREKO EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA ZA PROJEKT „MOJ OSOBNI ASISTENT U MALOM PRINCU“

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ ispunila je sve uvjete Europskog socijalnog fonda i osigurala sredstva u iznosu od 526.991,08 kn za provedbu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ prijavljenog 24. srpnja 2020. godine na poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza III UP.02.2.2.14“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

mali-princ

Projektom „Moj osobni asistent u Malom princu“ pružit će se usluga osobne asistencije za 8 korisnika s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog i/ili intelektualnog i mentalnog oštećenja. Glavni cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz uvođenje usluge osobne asistencije.

Provedba projekta je započela 11. siječnja 2021. godine, a početak provedbe usluge osobne asistencije započinje u ožujku 2021. godine. U pripremnoj fazi Udruga „Mali princ“ traži 8 osobnih asistenata (m/ž) i ovim putem pozivamo sve zainteresirane, koji zadovoljavaju propisane uvjete, da se prijave na natječaj za „Osobnog asistenta za osobe s invaliditetom“ raspisanog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i portalu Moj posao.

Natječaj:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110918785

Nositelj projekta: Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom “Mali princ”

Projektni tim: voditeljica projekta – Nives Mikulić, mag.međ. poslovanja, administartorica: Lana Magdić, dipl.lingv. i slav., koordinatorica za osobne asistente: Magdalena Antić

mali-princ

POSLJEDNJI TERENSKI POSJET

09. svibnja 2022., koordinatorica osobnih asistenata provela je posljednji, četrnaesti po redu terenski posjet kod svih sedam korisnika usluge osobne asistencije radi kontrole rada osobnih asistenata.

mali-princ

ZAVRŠNI SUSRET

U četvrtak, 05. svibnja 2022., u Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad, održan je završni susret u sklopu EU projekta "Moj osobni asistent u Malom princu".