ZAPOŠLJAVAMO OSOBNE ASISTENTE! UDRUGA „MALI PRINC“ OSIGURALA 526.991,08 KUNA PREKO EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA ZA PROJEKT „MOJ OSOBNI ASISTENT U MALOM PRINCU“

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom „Mali princ“ ispunila je sve uvjete Europskog socijalnog fonda i osigurala sredstva u iznosu od 526.991,08 kn za provedbu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ prijavljenog 24. srpnja 2020. godine na poziv „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom-faza III UP.02.2.2.14“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

mali-princ

Projektom „Moj osobni asistent u Malom princu“ pružit će se usluga osobne asistencije za 8 korisnika s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog i/ili intelektualnog i mentalnog oštećenja. Glavni cilj projekta je potaknuti socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnog oštećenja i/ili intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz uvođenje usluge osobne asistencije.

Provedba projekta je započela 11. siječnja 2021. godine, a početak provedbe usluge osobne asistencije započinje u ožujku 2021. godine. U pripremnoj fazi Udruga „Mali princ“ traži 8 osobnih asistenata (m/ž) i ovim putem pozivamo sve zainteresirane, koji zadovoljavaju propisane uvjete, da se prijave na natječaj za „Osobnog asistenta za osobe s invaliditetom“ raspisanog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i portalu Moj posao.

Natječaj:

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=110918785

Nositelj projekta: Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom “Mali princ”

Projektni tim: voditeljica projekta – Nives Mikulić, mag.međ. poslovanja, administartorica: Lana Magdić, dipl.lingv. i slav., koordinatorica za osobne asistente: Magdalena Antić

mali-princ

ODRŽANI SASTANCI PROJEKTNOG TIMA U OŽUJKU

U mjesecu ožujku, u sklopu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“ u prostorima Udruge Mali princ održana su tri sastanka projektnog tima, i to 01., 11, i 22. ožujka.

mali-princ

POČETAK PROLJEĆA DONIO NAM JE JOŠ 3 PROVEDENA TERENSKA POSJETA

Proljeće nam je pokucalo na vrata, a s njim je došlo vrijeme za još terenskih posjeta u sklopu projekta „Moj osobni asistent u Malom princu“. Voditeljica projekta i koordinatorica za osobne asistente provele su 3 terenska posjeta, 01., 04. te 18. ožujka 2022. godine. Terenskim posjetima posjetile su sve naše korisnike usluge i njihove osobne asistente kako bi iz prve ruke vidjele i čule kako se provedba usluge osobne asistencije odvija.